Minőség, környzet, biztonság

nullTevékenységünk középpontjában a megrendelő és természeti környezete áll. Az ISO 9002-es minőségirányítási rendszer és az ISO 14001-es környezetirányítási rendszer működésén túl 2004-től az új ISO 9001:2008 szabványnak megfelelő minősítés szerint dolgozunk.A KVG Zrt. aktív szerepet vállal a lakosság és különös tekintettel a felnövekvő nemzedék környezettudatos szemléletmódjának alakításában. Rendszeresen szervezzük környezetvédelmi előadásokat, vetélkedőket és szelektív hulladékgyűjtési versenyeket.Tevékenységünkben kiemelten kezeljük a környezet védelmének szempontjait és annak érvényesítését üzleti kapcsolatainkban, alapvető értékként kezeljük.

A KVG Zrt, mint az ország egyik legnagyobb régióját ellátó kommunális hulladékgyűjtő, - és szállító szervezete 2000-ben –az uniós elvárásoknak is megfelelő minőségirányítási modellt épített ki, amelyetazóta is folyamatosan karbantart. Környezetvédelmi cégként fontosnak tartottuk a Környezetirányítási Rendszer bevezetését is, amelyre 2004-ben került sor. A piaci igénynek megfelelően, valamint a dolgozóink érdekeit is maximálisan figyelembe véve, 2008-ban a MEBIR rendszerkiépítése mellett döntöttünk, amelyet a már meglévő két rendszerbe való integrálásával  vezettük be. 2010-ben felső vezetőségünk egy integrált irányítási rendszer bevezetése mellett döntött.

 

A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. minőségpolitikája

A KVG Zrt. célja a hazai és külföldi megrendelők elvárásainak folyamatos és teljes körű kielégítése, új piacok megszerzése, a meglévők megtartása, a nemzetközi előírásoknak is megfelelő eszközök és technológiák alkalmazásával.

Társasági kultúránk alapeleme a "MAGAS SZÍNVONALÚ SZOLGÁLTATÁS MEGFIZETHETŐ ÁRON" elv érvényesítése, melynek érdekében olyan hatékony minőségbiztosítási rendszert működtet az MSZ EN ISO 9001:2008 szabvány követelményei alapján, amely garantálja a szolgáltatás állandó és kifogástalan minőségét, folyamatos fejlesztését, és vevőink megelégedettsége mellett. A Zrt. szolgáltatásait, minőségirányítási rendszerét a megrendelői visszacsatolások figyelembevételével, teljesítménye mérésével és értékelésével tökéletesíti.

Alapvető cél, az ügyfelek elvárásainak a szerződések szerinti vagy "még azon túli" megfelelés.

A Zrt. a beszállítókkal/alvállalkozókkal is hosszú távú, kölcsönös előnyöket biztosító kapcsolatra törekszik.

A köztisztasági részleg, üzleti partnereinek a "környezetbarátja" kell, hogy legyen, ez hosszútávon hozzájárul a Zrt. pozitív arculatához és piaci pozíciójának megerősítéséhez. Ennek érdekében megfelelő képzettséggel rendelkező munkatársakra, udvarias kiszolgálásra és magas színvonalú szolgáltatásra van szükség. A szolgáltatás díjának mértéke összhangban kell, hogy legyen azzal a célkitűzéssel, hogy a törvényi előírásoknak mindenkor megfeleljen a Társaság és a folyamatos fejlődés-fejlesztés is biztosított legyen.

A Zrt. vezetése minden szinten támogatja, illetve megköveteli dolgozóitól a folyamatos képzést, és önképzést, elkötelezettséggel, személyes példamutatással és a szükséges erőforrások biztosításával áll a minőségi munkavégzés mellé.

Gondoskodunk róla, hogy valamennyi dolgozónk és szerződéses partnerünk megértse, támogassa elképzeléseinket és társaságuk minden munkatársa, személyes tudásával, növekvő szakmai felkészültségével és célkitűzéseink iránti elkötelezettségével járuljon hozzá minőségpolitikánk megvalósításához.

A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. környezetvédelmi politikája

A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. a regionális hulladékgyűjtő szolgáltatás meghatározó szereplőjeként - mint alapvető értéket - elismeri a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontosságát, gazdasági és társadalmi jelentőségét. Tevékenységében kiemelten kezeli a környezet védelmének szempontjait, és annak érvényesítését üzleti kapcsolataiban is elvárja.

Társaságunk vezetése a hatékony minőségirányítás mellett kötelességének tartja az egyre szigorúbb, a szervezetre vonatkozó környezetvédelmi jogszabályi, és a környezeti tényezőinkkel kapcsolatban vállalt egyéb előírásoknak való megfelelést is.

A felsoroltak és a környezetszennyezés megelőzése érdekében a társaság elkötelezett az alábbi feladatok végrehajtására:

 • Az alvállalkozók és partnerek tevékenységének környezeti teljesítésének folyamatos figyelemmel kísérésére és értékelésére.
 • A géppark további korszerűsítésével a felhasználandó veszélyes anyagok és a kibocsátott káros anyag mennyiségének csökkentésére.
 • A szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakosok számának növelésére, tevékenységünk mind szélesebb körben történő megismertetésére.
 • A hulladékudvar igénybevételének népszerűsítésére, a keletkező hulladékok megfelelő kezelésére.
 • A környezet-biztos üzemeltetés feltételeinek biztosítására.
 • A dolgozók folyamatos oktatására és képzésére, a környezetért viselt felelősségek egyértelmű meghatározására.
 • A vállalat megbízásából munkát végzők részére oktatás keretein belül tudatjuk a környezeti politikánkat, valamint a környezetirányítási rendszerünk által megkövetelteket.

Környezetvédelmi politikánk megvalósítása érdekében a nemzetközi ISO 14001:2005 szabvány szerinti Környezetirányítási Rendszer bevezetése, működtetése és folyamatos fejlesztése mellett döntöttünk.

Környezeti politikánk irányelveinek támogatása és folyamatos érvényesítése a társaság minden dolgozójának alapvető kötelessége.

"A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön!"

A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. MEB politikája

A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. elismeri a munkahelyi egészségvédelem és biztonság fontosságát a regionális hulladékgyűjtő szolgáltatás, hulladékkezelés, közterület fenntartási tevékenységek végzése során. Hangsúlyt fektetve a balesetek megelőzésére, elkerülésére valamint a megrendelők még nagyobb bizalma érdekében bevezetésre került, az OHSAS 18001-es (MSZ 28001) munkabiztonsági szabvány, mely elemei integrálásra kerültek az idáig bevezetett irányítási rendszerek fejezeteivel.

Társaságunk vezetése a hatékony irányítási rendszerek mellett kötelességének tartja az egyre szigorúbb, a szervezetre vonatkozó munkabiztonsági, munkavédelmi jogszabályi, és a kockázatértékeléssel kapcsolatban vállalt egyéb előírásoknak való megfelelést is.

A felsoroltak és a balesetek elkerülése, megelőzése érdekében a társaság elkötelezett az alábbi feladatok végrehajtására:

 • A szervezetre vonatkozó jogszabályi előírások, egyéb előírások, vállalt MEB - veszélyekkel összefüggő egyéb követelmények naprakész tartása, követelmények teljesítése
 • Megelőzni az esetleges sérüléseket, egészségkárosodásokat
 • Folyamatosan működtetni, fejleszteni a MEB rendszert
 • Az alvállalkozók és partnerek tevékenységének MEB-el kapcsolatos teljesítésének folyamatos figyelemmel kísérésére és értékelésére.
 • A "munka"-biztos üzemeltetés feltételeinek biztosítására.
 • A dolgozók folyamatos oktatására és képzésére, a környezetért viselt felelősségek egyértelmű meghatározására.
 • A vállalat megbízásából munkát végzők részére oktatás keretein belül tudatjuk a MEB politikánkat, valamint a MEBIR rendszerünk által megkövetelteket.

A MEB politikánk irányelveinek támogatása és folyamatos érvényesítése a társaság minden dolgozójának alapvető kötelessége.

Kaposvári INERT Zrt.

Cím: Kaposvár, Áchim A. u. 2. | Tel.: -

© 2021 Kaposvári INERT Zrt. - Minden jog fenntartva.