Jogszabályok, ÁSZF

Az alábbi rendeletek a jogszabály kereső oldalon elérhetők!

213/2001. (XI. 14.) kormányrendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

271/2001. (XII. 21. kormányrendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról.

264/2004. (IX. 23.) kormányrendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről

16/2001. (VII. 18.)  KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről

Szemétszállítás és ártalmatlanítási szolgáltatás lakossági és közületi díjáról, köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről az alábbi linken tájékozódhat.

Kaposvár Megyei Jogú Város 82/2012.(XII.17.) önkormányzati rendelete a 2012. december 30-tól érvényes díjakról

A KVG Zrt. által közzétett Általános Szerződési Feltételek

A 438/2012. (XII.29.) Kormányrendelet 2013.01.01. óta hatályos szövege

A KVG Zrt által a szolgáltatásba bevont alvállalkozó megnevezése: Lad és Patosfa településeken Társaságunk a Dél-Kom Kft-t (7632 Pécs, Siklósi út 52.) vonja be a szolgáltatásba alvállalkozóként.Az alvállalkozó adatai:

Alvállalkozó cég elnevezése: Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.A cég rövidített elnevezése: Dél-Kom Nonprofit Kft.Cím: 7632 Pécs, Siklósi út 52.Cégjegyzék: 02-09-064556KÜJ szám: 100279306KTJ szám: 101915774KSH azonosító:11541587-3811-113-02Adószám: 11541587-2-02

Kaposvári INERT Zrt.

Cím: Kaposvár, Áchim A. u. 2. | Tel.: -

© 2021 Kaposvári INERT Zrt. - Minden jog fenntartva.