Hírek

Hirdetmény

A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (székhely: 7400 Kaposvár, Cseri u. 16, Cg.: 14-10-300008, a továbbiakban: Részvénytársaság) a 3/2012 (IV.7.) sz. közgyűlési határozatnak megfelelően, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.), illetve a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) szerint a Társaság a 3/2012 (VI.14.) sz. közgyűlési határozatával a Társaság alaptőkéjét megtestesítő 125.990.000,-Ft. névértékű részvényét, mely 71.990.000,-Ft. névértékű törzsrészvényből és 54.000.000,-Ft. elővásárlási jogot biztosító elsőbbségi részvényből áll, dematarizált formában történő kibocsátását tartalmazó, módosított alapszabályt elfogadta.

Elolvasom a teljes hírt

Kaposvári INERT Zrt.

Cím: Kaposvár, Áchim A. u. 2. | Tel.: 82/310-000

© 2021 Kaposvári INERT Zrt. - Minden jog fenntartva.