Hasznos tudnivalók

Tájékoztató az italos kartonok újjászületéséről

Téli közlekedőknek

Kérjük, Ön is készüljön a téli időszakra

Információinkkal szeretnénk segítséget nyújtani a téli időszakra való felkészüléshez, hasznos tanácsokat
adunk a tudnivalók tekintetében és a balesetmentes közlekedés érdekében.

Általános információk Kaposvárra

Téli időszakban a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt és a Városgondnokság feladata, hogy az
utak, járdák, autóbuszvárók, gyalogátkelőhelyek hóeltakarításával, síkosságmentesítésével
biztosítsa a város közlekedését.

A KVG Zrt-nél állandó 24 órás ügyeleti-készenléti szolgálat várja az azonnali beavatkozást, hisz
az időjárás a város bármely pontján, bármilyen időpontban zavart okozhat.

A hóeltakarításhoz több mint 20, tolóekével és sószóró berendezéssel felszerelt célgép áll
rendelkezésre. A síkosságmentesítéshez egy átlagos téli szezonban közel 700 tonna ipari
útsót és mintegy 1000 tonna granulált kohósalakot használunk fel.

 

A biztonságos közlekedés azonban csak a lakosság, az intézmények és a vállalkozások,
együttműködésével, közös munkájával teremthető meg.

Gépjárművel közlekedők 

A legnagyobb balesetveszély forrása a lefagyott útszakasz, amely ellen -7 celsius fok alatt
már a síkosságmentesítő anyag sem nyújt hathatós védelmet. Nagyon fontos ezért a sebesség
és a követési távolság helyes megválasztása.
Különösen veszélyesek a hidak, felüljárók, dombos, meredek lejtők, emelkedők.

Kérjük, hogy minden esetben biztosítsanak elsőbbséget a sárga villogóval közlekedő
célgépeknek. Kizárólag téli közlekedésre felkészített műszaki állapotú és gumiabronccsal
rendelkező gépkocsival induljanak el.
Javasoljuk, a téli időszakban mindig legyen a gépkocsiban hólapát, vontatókötél, vagy
amennyiben tehetik, használják a tömegközlekedési eszközöket.

Gyalogos közlekedők

A téli időszakban nem kevés veszélyforrást jelent a gyalogos közlekedés sem.
A havas, síkos járdaszakaszok, autóbuszváróhelyek, gyalogátkelők, a tetőkről
lezúduló hó és olvadó jégcsapok óvatos közlekedést igényelnek a gyalogosoktól is.

A közterületi járdák gyalogos közlekedésre való alkalmasságáért a KVG Rt felel,
az ingatlanokhoz tartozó járdaszakaszok hóeltakarítása, azonban az ingatlan tulajdonosának,
bérlőjének kötelessége.

Csúszós úton a járművek fékútja jelentősen megnő, ezért szabálytalan közlekedésünkkel ne
kényszerítsük az autósokat hirtelen lassításra.

Rendkívül fagyos, csúszós időjárási viszonyok közt nem szégyen, különösen idősek esetében,
textildarabot rögzíteni a lábbelire.

A télnek természetesen vannak örömteli, meghitt pillanatai is amely feledtetheti a közlekedés 
nehézségeit, munkatársainkkal azért dolgozunk, hogy az Önök számára ehhez a lehető 
legbiztonságosabb feltételeket megteremtsük. 

Számítunk együttműködésére, kérjük, hogy észrevételeivel, javaslataival, bejelentéseivel 
segítse Ön is a munkánkat.

 

 

 

Társasházaknak Kaposváron

Itt hamarosan, néhány fontos információval szeretnénk segíteni a társasházban élők,
valamint a társasházkezelők (közös képviselők, lakásszövetkezetek) eligazodását.

 

 

 

Hulladéktároló edény használatról

Az alábbiakban, néhány információval szeretnénk segítséget nyújtani,
a megfelelő hulladék tárolóedény kiválasztásához és használatához.

A háztartási hulladékok tárolásához higiéniai, balesetvédelmi és esztétikai okokból
kérjük, hogy szabványos zárható, hulladéktároló edényt használjanak!

Az Ön által használt szabványos edény méretét kérjük, hogy minden esetben a
keletkező hulladék mennyiségének megfelelően válassza meg, figyelembe véve
a vonatkozó önkormányzati rendeletet, amely tartalmazza az edénytípusokat.

Amennyiben az Ön által használt edény tárolókapacitásánál rendszeresen több
hulladéka keletkezik, kérjük vásároljon nagyobb hulladéktároló edényt és
a változást ennek megfelelően írásban jelentse be ügyfélszolgálati irodánknak.

Ha csak időszakosan keletkezik többlethulladéka, amely nem fér bele a tárolóedényébe,
társaságunktól vásárolhat, emblémával ellátott zsákot, amelyben kihelyezheti a
többlethulladékot. Az emblémás zsák díja tartalmazza a többlethulladék elszállításának
és ártalmatlanításának árát. A zsák ügyfélszolgálati irodánkban illetve igény alapján
a polgármesteri hivatalokban is kapható. Fontos tudni, hogy az emblémás zsák
nem helyettesíti a szabványos tárolóedény használatát, célja kizárólag
a többlethulladék elszállítása.

Kérjük, hogy a hulladéktároló edényt a szállítási napon reggel 6 óráig
helyezzék ki az ingatlan elé, az út szélére.

A kukaedényben elhelyezhető hulladékok típusát jogszabály írja elő.
A biztonságos, higiénikus szállítás és a balesetmentes ürítés érdekében, 
kérjük ne tegyenek a tárolókba, építési törmeléket, emberi vagy állati ürüléket,
forró hamut, állati tetemet, maró-mérgező, gyúlékony anyagot
vagy egyéb veszélyes hulladékot.

A hulladéktároló edényben úgy helyezzék el a hulladékot, hogy a fedele
lezárható legyen. Amennyiben az edényben préselt vagy belefagyott
hulladékot találunk, azt nem tudjuk kiüríteni és elszállítani csak akkor,
ha azt ürítés előtt fellazítja.

Kérjük, hogy az esetlegesen bekövetkezett kárt a kivizsgálhatóság érdekében
a lehető legrövidebb időn belül, lehetőleg az ürítés napján jelezzék telefonszámainkon.

- Javasoljuk, hogy a tárolóedényeket rendszeresen tisztítsák és fertőtlenítsék.

- A tárolóedények környezetét kérjük, tartsák tisztán, télen a hótól tisztítsák
meg és biztosítsák megközelíthetőségét.

Kaposvári INERT Zrt.

Cím: Kaposvár, Áchim A. u. 2. | Tel.: -

© 2021 Kaposvári INERT Zrt. - Minden jog fenntartva.