Gyakran Ismételt Kérdések

Hogyan vehetik igénybe cégek a szolgáltatást?

Cégek esetében cégkivonat, aláírási címpéldány, adásvételi szerződés, tulajdoni lap vagy bérleti szerződés másolatának elküldése után tudjuk a szolgáltatást elindítani. Személyes ügyintézés esetén az aláírásra jogosult személy vagy az általa írásban meghatalmazott személy intézkedhet.

Hogyan kell megrendelni a lakossági hulladékkezelési szolgáltatást?

A szolgáltatás igénybevételéhez „Adategyeztető lap”-ot kell kitölteni, amelyet az ingatlantulajdonos kezdeményezhet írásban vagy személyesen az ügyfélszolgálatunkon. Az adatlapon fel kell tüntetni a tulajdonos személyes adatait (szül.idő,  szül.hely, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel), a szolgáltatás helyét.A szolgáltatás kezdetét, az edény darabszámát és az űrméretét és az ügyfél megkapja a feltüntetett edény méretének megfelelő regisztrációs címkét.

Lehet-e kuka helyett szemeteszsákot használni, hol lehet kapni, mennyibe kerül?

A KVG Zrt. emblémával ellátott hulladékgyűjtő zsák nem helyettesíti a tárolóedényt, mert nem teljesíti maradéktalanul a zárt, szóródás mentességet biztosító edényzettel szemben támasztott követelményeket. Az alkalmanként keletkező hulladéktöbblet (ami már a kukába nem fér) gyűjtésére, tárolására használható.Kiegészítő szolgáltatásként lehet vásárolni a Kapos-Holding ügyfélszolgálati irodájában, 120 és 80 l-es méretben,nettó 550 és 350 Ft-ért (2013.évi ár).

Csoportos beszedési megbízást szeretnék adni, milyen adatokat kell a bankomnak megadni?

A megbízásra a felhatalmazást az ügyfélnek kell a bankjának adnia, a bank elektronikus úton értesíti társaságunkat. Csoportos beszedési megbízás esetén az RS-kódot  (szerepel a számlán) ,valamint társaságunk azonosítóját (A11223315) kell megadni.

Nem keletkezik annyi hulladékom, hogy a heti kétszeri szemétszállítást kihasználjam. Lehetséges lenne-e az ürítési alkalmak csökkentése?

A 16/2002. (IV. 10.) EÜM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 5. § (2) bekezdése alapján „a bomló szerves anyagot tartalmazó hulladékot az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 10.§-a (2) bekezdésének 1. és 2. pontja szerinti nagyvárosias és kisvárosias lakóterületen hetente legalább kétszer,egyéb lakóterületen hetente egyszer, illetőleg szükség szerint nagyobb gyakorisággal el kell szállítani.”

Miért kaptam fizetési felszólítást és miért jogos az eljárási díj akkor is, ha a számlán lévő fizetési határidő napján fizettem be a csekket?

A 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet 11. § (1) bekezdése értelmében „Törvény vagy e rendelet, illetve a felek eltérő rendelkezésének hiányában a fizetési megbízás azon a napon teljesül, amikor a pénzösszeget a kedvezményezett fizetési számláján jóváírják.” Tehát nem a feladás, hanem a szolgáltató számlájára történő beérkezés a lényeges.

Hogyan lehet a számlát kifizetni, milyen díjfizetési módok vannak?

 

  • A számlát rendezheti az ügyfél csekken, melyet a szolgáltató juttat el neki postai úton.
  • Átutalással. Ebben az esetben az ügyfél csak számla levelet kap, csekket nem. Ez alapján utalhatja el a megfelelő összeget a saját bankszámlájáról  a szolgáltató számlájára.
  • Valamint, csoportos beszedési megbízást is adhat saját bankjának. Így közvetlenül a szolgáltató fogja az összeget leemelni az ügyfél számlájár

Hogyan történik a háztartási hulladék elszállítása?

A tartályt az ügyfélnek kell kikészítenie ürítési napokon úgy, hogy a járat akadálytalanul elérhesse. 6-20 óra között érkezhet az autó. A tartály tetejének lecsukott állapotban kell lenni, mert a számlázás a tartály méretének, literszáma alapján kerül megállapításra. Amennyiben a tartály méretét meghaladó mennyiségben kíván az ügyfél hulladékot elszállítatni azt KVG Zrt.emblémával ellátott zsákban helyezheti ki az edény mellé, melyet ügyfélszolgálatunkon megvásárolhat.

Hogyan csökkenthetik a tartály űrméretét?

Az ingatlan tulajdonosa vagy meghatalmazottja intézkedhet az ügyben. Az aktuális évre szóló regisztrációs matricát le kell venni az edényről és az ügyfélszolgálatunkon bejelenteni a változtatás igényét. Új „Adategyeztető lap” kerül kitöltésre, és 635 Ft.- ellenében új regisztrációs címkét kap az ügyfél. A hulladékgyűjtő edényről az ügyfélnek kell gondoskodnia, és meg kell egyezni a méretnek a címkén látható űrmérettel.

Kaposvári INERT Zrt.

Cím: Kaposvár, Áchim A. u. 2. | Tel.: -

© 2021 Kaposvári INERT Zrt. - Minden jog fenntartva.